برای ثبت نام در این دوره می توانید از طریق سامانه اقدام نمایید.

دوره زبان انگلیسی فشرده

براي آن دسته از زبان آموزاني كه مايلند زبان انگليسي را سريعتر بياموزند، شركت در كلاس هاي فشرده توصيه مي شود. برنامه آموزشي و تعداد جلسات هر ترم كلاسهاي فشرده مانند كلاسهاي ترميك بوده و تنها تفاوت در زمان برگزاري كلاس‌ها است . اين كلاس ها بصورت سه روز در هفته ( زوج يا فرد ) برگزار مي شوند ، با اين تفاوت كه در هر روز به جاي يك جلسه 90 دقيقه‌اي، دو جلسه 90 دقيقه‌اي با زمان استراحت بين 2 جلسه برگزار مي‌شود. اين دوره در سطوح مقدماتي، متوسط، پیشرفته و به صورت فشرده در قالب ترم‌هاي يك ماهه ارائه مي‌شود.

هدف اين دوره ارتقاء كليه مهارت‌هاي زباني دانشپذير از جمله دانش گفتاری، شنیداری، خواندن، لغت، نگارش و گرامر با تأكيد بر مكالمه و نيز آماده‌سازي زبان آموز براي شركت در دوره‌هاي آمادگي آزمون‌هاي بين‌المللي و داخلي زبان انگليسي مي‌باشد.

ترتيب سطح بندي دوره های فشرده در جدول زير آمده است:

دوره

محتوای آموزشی

تعداد جلسات

مدت دوره (ساعت)

سطح

AEF 1 Unit 1-6 18 27 Elementary
AEF 2 Unit 7-12 18 27 Elementary
AEF 3 Unit 1-4 18 27 High-beginner
AEF 4 Unit 5-8 18 27 High-beginner
AEF 5 Unit 9-12 18 27 High-beginner
AEF 6 Unit 1-4 18 27 Pre-intermediate
AEF 7 Unit 5-8 18 27 Pre-intermediate
AEF 7 Unit 9-12 18 27 Pre-intermediate
AEF 9 Unit 1-4 21 32 Intermediate
AEF 10 Unit 5-7 18 27 Intermediate
AEF 11 Unit 8-10 18 27 Intermediate
AEF 12 Unit 1-4 21 32 Upper-intermediate
AEF 13 Unit 5-7 18 27 Upper-intermediate
AEF 14 Unit 8-10 18 27 Upper-intermediate
AEF 15 Unit 1-4 21 32 Advanced
AEF 16 Unit 5-7 18 27 Advanced
AEF 17 Unit 8-10 18 27 Advanced