Family

برگزاری آزمون آیتلس موسسه ایرسافام در اهواز

به اطلاع کلیه کتقاضیان شرکت در آزمون آیلتس می رساند که موسسه ایرسافام تهران تاریخ 23 بهمن 1395 -11 فوریه 2017 آزمون آیلتس در دو ماژول جنرال و آکادمیک در اهواز برگزار خواهد کرد.داوطلبان مبتوانند جهت ثبت نام به وب سایت این موسسه به نشانی www.ielts.irsafam.com  مراجعه کنند