دوره های انگلیسی آخر هفته

سطح

مدت دوره (ساعت)

تعداد جلسات

محتوای آموزشی

دوره

Beginner 18 12 Unit 1-16 SP1
Beginner 18 12 Unit 17-32 SP2
High-beginner 18 12 Unit 1-16 SP3
High-beginner 18 12 Unit 17-32 SP4
Pre-intermediate 18 12 Unit 1-16 SP5
Pre-intermediate 18 12 Unit 17-32 SP6
Intermediate 18 12 Unit 1-16 SP7
Intermediate 18 12 Unit 17-32 SP8

دوره های انگلیسی آخر هفته

دوره های آخر هفته (پنجشنبه و جمعه) موسسه پارس برای کارمندان، بازاریان و آن دسته از متقاضيان كه قادر به شركت در كلاس درطول هفته نيستند ، طراحی شده است. برنامه آموزشي و تعداد جلسات این دوره متفاوت با كلاس‌هاي ترميك است. در روزهای پنجشنبه و جمعه دو جلسه در نوبت صبح یا بعد از ظهر برگزار مي‌شود . هر ترم در دوره های آخر هفته موسسه پارس حدود یک ماه و نیم به طول مي انجامد و کل دوره به مدت یک سال خواهد بود.

برای ثبت نام در این دوره می توانید از طریق سامانه اقدام نمایید.